CHÍNH SÁCH HOÀN HỌC PHÍ

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT HOÀN HỌC PHÍ GIAO HÀNG

 

CHÍNH SÁCH HOÀN HỌC PHÍ

 

Hoàn tiền là trường hợp sau khi thanh toán học phí trên EQuest.edu.vn, bạn không thể tham gia học tập trên EQuest.edu.vn và mong muốn hoàn lại tiền. Để được hoàn tiền, tài khoản phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện dưới đây:

  • Bạn được yêu cầu hoàn trả học phí trong ba (03) ngày kể từ ngày nạp học phí thành công về tài khoản EQuest.

    • EQuest hoàn trả 65% số tiền trong tài khoản chính mà Bạn đã chuyển vào tài khoản EQuest. Số tiền còn lại (35%) được tính là lệ phí hoàn thành thủ tục hoàn trả học phí.

    • Để yêu cầu hoàn lại tiền, Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu, sau đó gửi e-mail đến online@equest.edu.vn. Xin lưu ý rằng, nếu EQuest phát hiện Bạn đang lợi dụng chính sách hoàn trả của chúng tôi, chúng tôi có quyền hạn chế hoặc khóa tài khoản của Bạn; từ chối hoặc hạn chế bất kỳ hay tất cả các quyền sử dụng trong hiện tại và tương lai của Bạn tại EQuest, mà không cần bất kỳ trách nhiệm pháp lý.

    • Các trường hợp khác, EQuest không chấp nhận việc hoàn trả học phí.

Khách hàng