Biểu giá

Career Prep
Smart Learn

Học không giới hạn các khóa:

Học và thi TOEIC* (450+, 550+, 650+).

Phát âm thực hành.

Tiếng Anh công việc.

Kỹ năng dự bị nghề nghiệp.

Tham gia bài test TOEIC online định kỳ hàng tháng.

Career Prep
Smart Lead

Học không giới hạn các khóa:

Tất cả khóa học Smart Lead.

Khóa học Tiêu điểm ngữ pháp.

Tham gia bài test TOEIC online định kỳ hàng tháng.

Career Prep
VIP

Học không giới hạn các khóa:

Tất cả khóa học của tài khoản Smart Lead.

Mỗi ngày một từ mới.

Học tiếng Anh qua bản tin.

Tham gia bài test TOEIC trực tiếp định kỳ hàng tháng.

5 giờ học 1-1 qua Skype trực tiếp với giáo viên 990/990.

Career Prep
Premium

Học không giới hạn các khóa:

Tất cả khóa học của tài khoản Smart Lead.

Mỗi ngày một từ mới.

Học tiếng Anh qua bản tin.

Tham gia bài test TOEIC trực tiếp định kỳ hàng tháng.

20 giờ học 1-1 qua Skype trực tiếp với giáo viên 990/990.

*Với khóa TOEIC, học viên sẽ được làm bài kiểm tra đầu vào để xếp lớp 450+/ 550+/ 650+

Khách hàng