Giới thiệu về EQuest's CareerPrep

 

EQuest’s CareerPrep là tổ chức đào tạo và khảo thí tiếng Anh nội bộ cho tổ chức, đặc biệt hướng tới đối tượng người đi làm và sinh viên. EQuest's CareerPrep mang đến những phương pháp giáo dục tiên tiến, ứng dụng công nghệ tối đa. Chúng tôi phát triển các dịch vụ dựa trên giá trị cốt lõi của tính trách nhiệm, sự linh hoạt và sáng tạo. Mỗi sản phẩm, dịch vụ và hành động của EQuest đều đáp ứng 3 tiêu chí: linh hoạt, tiết kiệm và hiệu quả.

Học Viện Anh Ngữ EQuest đào tạo

EQuest là đơn vị tiên phong tại Việt Nam đào tạo chuẩn bị cho học viên kiến thức, kỹ năng tiếng Anh, kĩ năng nghề nghiệp bằng tiếng Anh trong môi trường làm việc hợp tác quốc tế

Lợi ích tham gia khoá học tại EQuest

  • Đối với khách hàng là cá nhân: Có một lộ trình học tiếng Anh hiệu quả, sử dụng tiếng Anh rèn luyện kỹ năng mềm giúp nâng cao phản xạ ngôn ngữ, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai của mỗi học viên EQuest. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ hiện đại với phương pháp blended learning tiện lợi tối ưu mà vẫn đảm bảo chất lượng kết quả học tập.

  • Đối với khách hàng là các doanh nghiệp: Học viên sẽ được đào tạo song song kỹ năng mềm và tiếng Anh chuyên ngành đi từ nền tảng. Để mọi kiến quản lý thời gian chính xác đến từng phút về thời điểm, thời lượng học tập và kết quả học tập của mỗi nhân viên.

Tìm hiểu thêm
Khách hàng