LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN

1 Tháng Hai, 2016
     Uncategorized 8 Lượt xem

TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN – LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 02/2016

Khóa học Cấp độ Mã lớp Ngày KG Ngày học Giờ học Địa điểm
 FAE Intro FAE-Intro-160179 27/02 Ba/Năm/Bảy 17:30-19:30 315 Nguyễn Văn Linh
A FAE-A-160179 19/02 Ba/Năm/Bảy 17:30-19:30 315 Nguyễn Văn Linh
B FAE-B-160179 29/02 Hai/Tư/Sáu 17:00-19:00 315 Nguyễn Văn Linh
C FAE-C-160179 27/02 Ba/Năm/Bảy 18:00-20:00 315 Nguyễn Văn Linh
IEC 1 IEC-1-160179 25/02 Ba/Năm/Bảy 17:30-19:30 315 Nguyễn Văn Linh
2 IEC-2-160179 24/02 Hai/Tư/Sáu 18:00-20:00 315 Nguyễn Văn Linh
3 IEC-3-160179 27/02 Ba/Năm/Bảy 17:30-19:30 315 Nguyễn Văn Linh
4 IEC-4-160179 22/02 Hai/Tư/Sáu 17:30-19:30 315 Nguyễn Văn Linh
5 IEC-5-160179 23/02 Ba/Năm/Bảy 18:00-20:00 315 Nguyễn Văn Linh
6 IEC-6-160179 29/02 Hai/Tư/Sáu 19:30-21:30 315 Nguyễn Văn Linh

Tin tức nổi bật

2 Tháng Sáu
16 Tháng Ba
2 Tháng Ba
30 Tháng Sáu
6 Tháng Ba
2 Tháng Ba
17 Tháng Ba