0982 881 588 infohn@equest.edu.vn Tư vấn khóa học
_mg_7530

Cấu trúc bài thi TOEFL Reading

Phần Reading là phần thi đầu tiên trong bài TOEFL IBT. Bài thi được thiết kế để kiểm tra khả năng đọc hiểu các tài liệu học thuật của bạn. Các tài liệu học thuật được sử dụng trong bài thi thường được lấy trong các giáo trình, bài viết khoa học…của trường đại học[…]

Introduction to TOEFL

Những điều cần biết về kỳ thi TOEFL

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language), là bài thi được thiết kế và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS). Bài thi dành riêng cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ nhằm đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh một cách toàn diện qua 4[…]