Kết quả của bạn là 16/30 điểm

    ket-qua-test-foundation-15