Kết quả của bạn là 15/30 điểm

    Tesasdasdasdawdawsk asjd gá ajhsg ajshgjasgjdags hạ gajsgd ahsd ạhda