Tạo chữ ký cá nhân EQuest

  Hướng dẫn tạo và thay chữ ký

  • Nhập đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó ấn “Nhập” để tạo chữ ký
  • Ấn CTRL + A (Select all) –> CTRL + C (Copy) để copy chữ ký
  • Mở mục chữ ký trong setting của email
  • CTRL + A Xóa toàn bộ chữ ký cũ
  • CTRL + V Paste chữ ký mới
  • Save

  Họ: Tên đệm: Tên:

  Mr. Ms. Mrs.

  Chức vụ:

  Phòng ban:

  Cơ sở làm việc:

  Email:

  Điện thoại di động:

  Điện thoại bàn (Nếu có): Số máy lẻ:

  Hiện banner campaign trong tháng?: Không