Cơ cấu giải thưởng

20 Giải Step Up

  • Học bổng trị giá 1.500.000đ cho khóa học Luyện thi IELTS tại EQuest
  • Học bổng dành cho Top 20 thí sinh tham gia làm bải kiểm tra

Giải Participant

  • Học bổng trị giá 750.000đ cho khóa học Luyện thi IELTS tại EQuest
  • Học bổng áp dụng cho toàn bộ thí sinh tham gia cuộc thi

Quay lại


Begin taking IELTS practice test

Prepare headphone before your listening test

Please leave your information before taking test for your prize-awarding

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.
You must fill out this field.