Cơ cấu giải thưởng

20 Giải Step Up

  • Học bổng trị giá 500.000đ cho khóa học Tiếng Anh cơ bản tại EQuest
  • Học bổng dành cho Top 20 thí sinh tham gia bài kiểm tra

Giải Participant

  • Học bổng trị giá 250.000đ cho khóa học Tiếng Anh cơ bản tại EQuest
  • Học bổng áp dụng cho toàn bộ thi sinh tham gia bài kiểm tra

Quay lại


Làm bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh cơ bản

Thí sinh vui lòng để lại thông tin trước khi thi để được liên hệ trao giải thưởng

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.
You must fill out this field.