Cơ cấu giải thưởng

01 Giải Nhất

  • Học bổng trị giá 5.000.000đ cho khóa học Luyện thi IELTS tại EQuest
  • Học bổng dành cho thí sinh có điểm số làm bài cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất

50 Giải Nhì

  • Học bổng trị giá 1.500.000đ cho khóa học Luyện thi IELTS tại EQuest
  • Học bổng dành cho 50 thí sinh đầu tiên có số câu trả lời đúng cao hơn 50% tổng bài thi

100 Giải Ba

  • Học bổng trị giá 1.000.000đ cho khóa học Luyện thi IELTS tại EQuest
  • Học bổng áp dụng cho các thí sinh tiếp theo tham gia cuộc thi

Quay lại


Begin taking IELTS practice test

Prepare headphone before your listening test

Please leave your information before taking test for your prize-awarding

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.
You must fill out this field.