[HÀ NỘI] Lịch khai giảng các lớp tiếng anh tại cơ sở Hà Nội


Cơ sở Khóa học Mã lớp Ngày học Thời gian Ngày khai giảng
Liễu Giai
Time to Know T2K-S1-160499 T7 15:00 – 17:00 21/5/2016
Pre DigiKids Pre-DGK-160499 T7 9:00-11:00 14/5/2016
DigiKids DGK-4A-160499 T7 9:00-11:00 21/5/2016
DigiTeens DGH-1A-160499 CN 9:00-11:00 28/05/2016
DigiTeens DGH-2A-160499 T5/CN 18:00 – 20:00 8/5/2016
Tiếng Anh nền tảng SEC-3-160499 T2/T4/T6 18:00 – 20:00 11/5/2016
Tiếng Anh giao tiếp IEC-5-160499 T2/T4/T6 18:00 – 20:00 20/5/2016
Luyện thi TOEFL HN-SS-TF-85-160599 T3/T5/T7 18:00 – 20:00 10/5/2016
Luyện Thi IELTS HN-SS-IE-5.5-160499 T3/T5/T7 18:00 – 20:00 26/05/2016
Luyện thi SAT SAT-1400-160511 T3/T5 18:00 – 20:00 19/5/2016
Luyện thi GMAT GMAT-160511 T2/T6 18:00 – 20:00 16/05/2016
55 Nguyễn Khang
Tiếng Anh nền tảng SEC-2-160481 T2/4/6 18h30-20h30 5/13/2016
Tiếng Anh nền tảng SEC-1-160481 T3/5/7 18h00-20h00 5/20/2016
Luyện thi IELTS IE-5.5-160381 T2/4/6 18h30-20h30 5/18/2016
Luyện thi IELTS IE-6.5-160181 T2/4/6 18h30-20h30 5/10/2016
Hoàng Quốc Việt Tiếng Anh nền tảng SEC-2-160471 Thứ 3/5 18:30-20:30 5/5/2016
Tiếng Anh nền tảng SEC-1-160471 Thứ 3/5/7 18:30-20:30 14/5/2016
DigiTeens DGH-3A-160171 Chủ Nhật 14:00-16:00 8/5/2016
Luyện thi TOEIC HN-TOEIC-550-160471 Thứ 2/4/6 18:30-20:30 25/5/2016
Luyện thi IELTS HN-IE-F1-160371 Thứ 2/4/6 18:30-20:30 13/5/2016
Luyện Thi TOEIC TOEIC-SR-1-160471 Thứ 3/5 18:30-20:30 26/5/2016
Luyện thi IELTS HN-SS-IE-5.5-160371 Thứ 2/4/6 18:30-20:30 28/5/2016
Xã Đàn Luyện thi IELTS HN-SS-IE-5.5-160431 Thứ 3/5/7 18:30-20:30 18/5/2016
Luyện thi IELTS HN-SS-IE-6.5-160432 Thứ 3/5 18:30-20:30 10/5/2015
Luyện thi IELTS HN-SS-IE-7.5-160331 18:30-20:30
DigiKids DGK-4B-160361 Cuối tháng 5
DigiTeens DGH-2A-160131
DigiTeens DGH-3C Cuối tháng 5
Tiếng Anh nền tảng SEC-1-160531 Sau 20/5
Tiếng Anh nền tảng SEC-2-160531 Sau 20/5
Tiếng Anh nền tảng SEC-3-160432 Sau 20/5
Luyện thi TOEIC TOEIC Cuối tháng 5
Starter
Colorful Summer T2K-S1-160531 2/4/2006 8:30-11:30 3/6/2016
Colorful Summer T2K-S1-160532 2/3/4/5/6 14:00-17:00 3/6/2016
Mover
Colorful Summer T2K-M1-160533 2/4/2006 8:30-11:30 3/6/2016
Colorful Summer T2K-M1-160534 2/3/4/5/6 14:00-17:00 3/6/2016
Flyer
Colorul Summer T2K-F1-160535 3/5/2007 8:30-11:30 2/6/2016
Colorful Summer T2K-F1-160536 2/3/4/5/6 14:00-17:00 3/6/2016
Nguyễn Trãi DigiKids DGK-3 Chủ nhật 9:00-11:00 22/5
Tiếng Anh nền tảng SEC-1-160391 2/4/2006 18:30-20:30 23/5
Tiếng Anh nền tảng SEC-3-160591 3/5/2016 18:00-20:30 26/5
Luyện Thi IELTS HN-SS-IE-5.5-160391 2/4/2006 18:30-20:30 11/5/2016