[Hà Nội] Lịch khai giảng tháng 12/2016


EQuest Hà Nội khai giảng các lớp tháng 12/2016:
Trụ sở chính: 207 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội
Cơ sở đào tạo:

  • EQuest 207 Xã Đàn
  • EQuest 07 Liễu Giai
  • EQuest 55 Nguyễn Khang
  • EQuest 373 Hoàng Quốc Việt
  • EQuest Tòa nhà Hesco Nguyễn Trãi

Điện thoại: 0982 881 588
Hotline: (84 4) 7305 0779
Email: infohn@equest.edu.vn

Khóa học Cấp độ Mã lớp Ngày Khai Giảng Cơ sở
TIME TO KNOW
Pre Starters T2K-S4-161299 17/12/2016 Liễu Giai
Starter T2K-Pre Starters-161072 18/12/2016 Hoàng Quốc Việt
DIGITEEN
3A DGH-3A-161199 15/12/2016 Liễu Giai
3C DGH-3C-161199 11/12/2016 Liễu Giai

Khóa học Cấp độ Mã lớp Ngày Khai Giảng Cơ sở
SEC
SEC 1 SEC-1-161181 12/12/2016 Nguyễn Khang
SEC 2 SEC-2-161281 24/12/2016 Nguyễn Khang
SEC 3 SEC-3-161281 26/12/2016 Nguyễn Khang
SEC 2 SEC-2-161299 20/12/2016 Liễu Giai
SEC 1 SEC-1-161291 30/12/2016 Nguyễn Trãi
SEC 2 SEC-2-161191 20/12/2016 Nguyễn Trãi
SEC 3 SEC-3-161191 6/12/2016 Nguyễn Trãi
SEC 1 SEC-1-161271 24/12/2016 Hoàng Quốc Việt
SEC 2 SEC-2-161271 19/12/2016 Hoàng Quốc Việt
SEC 3 SEC-3-161272 22/12/2016 Hoàng Quốc Việt
SEC 1 SEC-1-161131 10/12/2016 Xã Đàn
SEC 2 SEC-2-161231 23/12/2016 Xã Đàn
SEC 3 SEC-3-161231 30/12/2016 Xã Đàn
SEC 1 SEC-1-161231 30/12/2016 Xã Đàn
TOEIC
TOEIC 550+ HN-TOEIC-550-161171 26/12/2016 Hoàng Quốc Việt
TOEIC 650+ TOEIC-SR-1-161271 27/12/2016 Hoàng Quốc Việt
TOEIC 650+ TOEIC-SP-1-160631 15/12/2016 Xã Đàn
IEC IEC 5 IEC-5-161231 12/12/2016 Xã Đàn

Khóa học Cấp độ Mã lớp Ngày Khai Giảng Cơ sở
IELTS
IELTS Foundation HN-IE-F1-161199 4/12/2016 Liễu Giai
IELTS 5.5 HN-SS-IE-5.5-161299 15/12/2016 Liễu Giai
IELTS 5.5 HN-SS-IE-5.5-161281 26/12/2016 Nguyễn Khang
IELTS 5.5 HN-SS-IE-5.5-161191 13/12/2016 Nguyễn Trãi
IELTS 6.5 HN-SS-IE-6.5-161291 29/12/2016 Nguyễn Trãi
IELTS 6.5 HN-SS-IE-6.5-161171 15/12/2016 Hoàng Quốc Việt
IELTS Foundation HN-IE-F1-161271 26/12/2016 Hoàng Quốc Việt
IELTS 5.5 HN-SS-IE-5.5-161271 27/12/2016 Hoàng Quốc Việt
IELTS 5.5 HN-SS-IE-5.5-161132 14/12/2016 Xã Đàn
IELTS 6.5 HN-SS-IE-6.5-161132 20/12/2016 Xã Đàn
IELTS 7.5 HN-SS-IE-7.5-160331 15/12/2016 Xã Đàn
IELTS 5.5 HN-SS-IE-5.5-161231 15/01/2016 Xã Đàn
TOEFL TOEFL 85 HN-SS-TF-85-160531 25/12/2016 Xã Đàn