0982 881 588 infohn@equest.edu.vn Tư vấn khóa học
lich khai giang_t2_dn

[Đà Nẵng] Lịch khai giảng tháng 2/2017

EQuest Đà Nẵng khai giảng các lớp tháng 2/2017: Địa chỉ: 27B Nguyễn Tri Phương – Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 730 5428 Hotline: 093.533.0506 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN Khóa học Cấp độ Mã lớp Ngày KG Ngày học Giờ học Địa điểm DIGITEENS A DGS-A1-1702 24/02 Bảy/Chủ nhật 17:30-19:00 27B Nguyễn Tri Phương B[…]

lich-khai-giang-thang-12

[Đà Nẵng] Lịch khai giảng tháng 12/2016

EQuest Đà Nẵng khai giảng các lớp tháng 11/2016: Địa chỉ: 27B Nguyễn Tri Phương – Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 730 5428 Hotline: 093.533.0506 TIẾNG ANH THIẾU NHI Khóa học Cấp độ Mã lớp Ngày KG Ngày học Giờ học Địa điểm DIGIKIDS Starters STA1-1612 17/12 Bảy/Chủ nhật 15:00-17:00 27B Nguyễn Tri Phương Movers[…]

lich-khai-giang-thang-11

[Đà Nẵng] Lịch khai giảng tháng 11/2016

EQuest Đà Nẵng khai giảng các lớp tháng 11/2016: Địa chỉ: 27B Nguyễn Tri Phương – Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 730 5428 Hotline: 093.533.0506 TIẾNG ANH THIẾU NHI Khóa học Cấp độ Mã lớp Ngày KG Ngày học Giờ học Địa điểm DIGIKIDS Starters STA1-1611 27/11 Bảy/Chủ nhật 08:00-10:00 27B Nguyễn Tri Phương Movers[…]

lich-khai-giang_thang-10_dn

[Đà Nẵng] Lịch khai giảng tháng 10/2016

EQuest Đà Nẵng khai giảng các lớp tháng 10/2016: Địa chỉ: 27B Nguyễn Tri Phương – Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 730 5428 Hotline: 093.533.0506 TIẾNG ANH THIẾU NHI Khóa học Cấp độ Mã lớp Ngày KG Ngày học Giờ học Địa điểm DIGIKIDS Starters STA1-1610 27/10 Ba/Năm 17:30-19:30 27B Nguyễn Tri Phương Movers MOV3-1610[…]

lich khai giang_thang 8

[Đà Nẵng] Lịch khai giảng tháng 8/2016

EQuest Đà Nẵng khai giảng các lớp tháng 8/2016: Địa chỉ: 27B Nguyễn Tri Phương – Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 730 5428 Hotline: 093.533.0506 TIẾNG ANH THIẾU NHI Khóa học Cấp độ Mã lớp Ngày KG Ngày học Giờ học Địa điểm DIGIKIDS Starters STA1-1608 16/08 Ba/Năm 17:30-19:30 27B Nguyễn Tri Phương Movers MOV3-1608[…]

lich khai giang_thang 6

[Đà Nẵng] Lịch khai giảng tháng 6/2016

EQuest Đà Nẵng khai giảng các lớp tháng 6/2016: Địa chỉ: 27B Nguyễn Tri Phương – Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 730 5428 Hotline: 093.533.0506 TIẾNG ANH THIẾU NHI Khóa học Cấp độ Mã lớp Ngày KG Ngày học Giờ học DIGIKIDS Starters STA1-160641 17/06 Hai/Sáu 17:30-19:30 Movers MOV3-160641 21/06 Ba/Bảy 08:00-10:00 TIẾNG ANH THIẾU[…]

lich khai giang_thang 5

[Đà Nẵng] Lịch khai giảng tháng 5/2016

EQuest Đà Nẵng khai giảng các lớp tháng 5/2016: Địa chỉ: 27B Nguyễn Tri Phương – Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 730 5428 Hotline: 093.533.0506 TIẾNG ANH THIẾU NHI Khóa học Cấp độ Mã lớp Ngày KG Ngày học Giờ học Địa điểm DIGIKIDS Movers 1 MOV1-160541 24/05 Ba/Năm 19:30-21:30 315 Nguyễn Văn Linh Movers[…]