Lịch khai giảng các khóa học tại EQuest trong tháng 08 - 2017

Tiếng Anh học thuật

Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Luyện thi TOEFLiBT đầu ra 85HN-SS-TF-85-170716Thứ 3/518:00-20:003/8/201710.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 6.5HN-SS-IE-6.5-1708322/4/200618:00-20:0018/8/1715.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 6.5HN-SS-IE-6.5-170831Thứ 3/5/718:30-20:3031/8/201715.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 5.5HN-SS-IE-5.5-1708323/5/718:00-20:0010/8/201713.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 5.5HN-SS-IE-5.5-170831Thứ 2/4/618:30-20:3025/8/201713.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi tiền IELTSHN-Pre-IELTS-1708313/5/200718:00-20:0017/8/17Nhận ưu đãi
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 5.5HN-SS-IE-5.5-170799Hai-Bốn-Sáu18:30-20:304/8/201713.800.000đNhận ưu đãi
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 6.5HN-SS-IE-6.5-170371(gđ 2)Thứ 3/518:30-20:3010/8/201715.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS nền tảngHn-ELTS-F1-1708713/5/200718:30-20:3025/8/20176.800.000đNhận ưu đãi
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 7.5HN-SS-IE-7.5-170691Ba-Năm18:30-20:3022/8/20178.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 6.5HN-SS-IE-6.5-170891Hai-Bốn-Sáu18:30-20:3024/08/201715.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 5.5HN-SS-IE-5.5-170891Hai-Bốn-Sáu18:30-20:3021/8/201713.800.000đNhận ưu đãi

Tiếng Anh cho sinh viên và người đi làm

Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh nền tảng - SEC 1SEC-1-170631Thứ 2/4/618:30-20:304/8/20173.450.000Nhận ưu đãi
Tiếng Anh nền tảng - SEC 2SEC-2-170731Thứ 3/5/718:00-20:003/8/20174.250.000Nhận ưu đãi
Tiếng Anh nền tảng - SEC 3SEC-3-170831Thứ 3/518:00-20:3022/8/20174.450.000Nhận ưu đãi
Tiếng Anh nền tảng - SEC 2SEC-2-170732Thứ 2/4/618:30-20:3015/8/20174.250.000Nhận ưu đãi
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh nền tảng - SEC 3SEC-3-170899Thứ Hai-Bốn18.00-20.009/8/20174.450.000Nhận ưu đãi
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh nền tảng - SEC 3SEC-3-170771Thứ 5/718:30-20:3017/8/20174.450.000Nhận ưu đãi
Tiếng Anh nền tảng - SEC 2SEC-2-170771Thứ 3/518:30-20:301/8/20174.250.000Nhận ưu đãi
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh nền tảng - SEC 2SEC-2-170891Hai-Bốn-Sáu18:30-20:3017/08/20174.250.000Nhận ưu đãi
Tiếng Anh nền tảng - SEC 1SEC-1-170891Hai-Bốn-Sáu18:30-20:3010/08/20173.450.000Nhận ưu đãi
Tiếng Anh nền tảng - SEC 3SEC-3-170791Ba-Năm18:00-20:3004/08/20174.450.000Nhận ưu đãi
Tiếng Anh nền tảng - SEC 3SEC-3-170891Ba-Năm18:00-20:3027/08/20174.450.000Nhận ưu đãi
Luyện thi TOEIC đầu ra 650+TOEIC-SR-1-170891Ba-Năm18:30-20:3011/08/20173.550.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh giao tiếp - IEC 3IEC-3-170891Ba-Năm18:30-20:3025/08/20173.180.000đNhận ưu đãi

Tiếng Anh cho thiếu niên

Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh học thuật cho Thiếu niên - Stage 5Teen 3 -S5-170831Thứ 318:00-20:0027/8/20178.800.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh học thuật cho Thiếu niên - Stage 3Teen 2- S3 -170831Thứ 518:00-20:0029/8/20178.200.000đNhận ưu đãi
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Đang cập nhật
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Đang cập nhật
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh học thuật cho Thiếu niên - Stage 6TEEN3-S6-170691Ba-Bảy18:30-20:30 (Ba) và 14:00-16:00 (Bảy)29/08/20179.100.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh học thuật cho Thiếu niên - Stage 1TEEN1-S1-170891Tư- Chủ nhật18:30-20:30 (Tư) và 9:00-11:00 (CN)19/08/20177.250.000đNhận ưu đãi

Tiếng Anh cho trẻ em

Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - Dream Summer - StarterT2K-DS-S-2-170722Thứ 428/8/20179.500.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - Pre StarterT2K-Pre Starters-170831thứ 3&51/8/20176.500.000đNhận ưu đãi
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - StarterT2K-S2-170899Bốn -Bảy18.00-20.0016/8/20177.000.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - MoverT2K-M3-170899Hai-Bốn18.00-20.0021/8/20177.500.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - MoverT2K-M1-170899Chủ Nhật, Thứ 518.00-20.0027/8/20177.500.000đNhận ưu đãi
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Đang cập nhật
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - MoverT2K-M1-170691Năm- Chủ nhật18:30-20:30 và 09:00-11:0027/08/20177.500.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - StarterT2K-S1-170891Tư- Bảy18:30-20:30 và 09:00-11:0015/08/20177.000.000đNhận ưu đãi