Lịch khai giảng các khóa học tại EQuest trong tháng 07 - 2017

Tiếng Anh học thuật

Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 5.5HN-SS-IE-5.5-170731Hai- Tư- Sáu18:15-20:1510/7/201713.800.000đComing soon...
Luyện thi IELTS đầu ra 5.5HN-SS-IE-5.5-170732Ba-Năm-Bảy18:30-20:3027/7/201713.800.000đComing soon...
Luyện thi IELTS đầu ra 6.5HN-SS-IE-BC-6.5-170731Hai-Ba-Tư-Năm-Sáu14:00-17:0027/7/201715.800.000đComing soon...
Luyện thi IELTS đầu ra 6.5HN-SS-IE-6.5-170631Hai- Tư- Sáu18:15-20:1520/07/201715.800.000đComing soon...
Luyện thi IELTS đầu ra 7.5HN-SS-IE-7.5-170731Ba-Năm-Bảy18:15-20:1515/7/20178.800.000đComing soon...
Luyện thi TOEFLiBT 100HN-SS-TF-100-17073118:15-20:1518/07/2017Đang cập nhậtComing soon...
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Luyện thi IELTS nền tảngHN-SS-IE-F1-170799Ba-Năm18.30-20.304/7/20176.800.000đComing soon...
Luyện thi IELTS đầu ra 5.5HN-SS-IE-5.5-170799Ba-Năm-Bảy18.30-20.3018/7/201713.800.000đComing soon...
Luyện thi IELTS đầu ra 7.5HN-SS-IE-7.5-170799Hai-Bốn18.30-20.3017/7/20178.800.000đComing soon...
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Đang cập nhật
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 5.5HN-SS-IE-5.5-170691Ba-Năm-Bảy18:30-20:3013.800.000đComing soon...
Luyện thi IELTS đầu ra 6.5HN-SS-IE-BC-6.5-160791Hai-Ba-Tư-Năm-Sáu18:00-21:0020/07/201715.800.000đComing soon...
Luyện thi IELTS đầu ra 7.5HN-SS-IE-7.5-170691Hai-Bốn-Sáu18:30-20:3026/7/20178.800.000đComing soon...

Tiếng Anh cho sinh viên và người đi làm

Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh nền tảng - SEC 1SEC-1-170731Ba-Năm-Bảy18:15-20:1510/7/20173.450.000Coming soon...
Tiếng Anh nền tảng - SEC 2SEC-2-170731Ba-Năm-Bảy18:15-20:1515/7/20174.250.000Coming soon...
Tiếng Anh nền tảng - SEC 3SEC-3-170731Hai-Bốn-Sáu18:15-20:1520/7/20174.450.000Coming soon...
Tiếng Anh giao tiếp - IEC 4IEC-4-170731Hai-Bốn-Sau18:15-20:1515/7/20173.180.000đComing soon...
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh nền tảng - SEC 2SEC-2-170799Bốn- Sáu18.30-20.3015/7/20174.250.000Coming soon...
Tiếng Anh nền tảng - SEC 3SEC-3-170799Hai-Bốn-Sáu18.30-20.3010/7/20174.450.000Coming soon...
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Đang cập nhật
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh nền tảng - SEC 1SEC-1-170791Hai-Bốn-Sáu18:30-20:3007/07/20173.450.000Coming soon...
Tiếng Anh nền tảng - SEC 2SEC-2-170791Hai-Bốn-Sáu18:30-20:3005/07/20174.250.000Coming soon...
Tiếng Anh nền tảng - SEC 3SEC-3-170791Ba-Năm18:00-20:3006/07/20174.450.000Coming soon...
Luyện thi TOEIC đầu ra 650+TOEIC-SR-1-170691Ba-Năm18:30-20:3027/07/20173.550.000đComing soon...
Tiếng Anh giao tiếp - IEC 3IEC-3-170691Ba-Năm18:30-20:3025/07/20173.180.000đComing soon...

Tiếng Anh cho thiếu niên

Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh học thuật cho Thiếu niên - Stage 3Teen2-S3-170731Thứ 418:00-20:0030/7/20178.250.000đComing soon...
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh học thuật cho Thiếu niên - Stage 1TEEN-S1-170799Ba-Năm6.00-8.0015/7/20178.000.000đComing soon...
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Đang cập nhật
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh học thuật cho Thiếu niên - Stage 1TEEN1-S1-170691Ba- Chủ nhật9:00-11:0004/07/20178.000.000đComing soon...
Tiếng Anh học thuật cho Thiếu niên - Stage 6TEEN3-S6-170691Ba-Năm-Bảy9:00-11:0027/07/20179.850.000đComing soon...

Tiếng Anh cho trẻ em

Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - Pre StarterT2K-Pre-Starters-170731Thứ 218:15-20:1524/7/20179.000.000đComing soon...
Tiếng Anh trẻ em - MoverT2K-M3-170731Thứ 618:15-20:1521/7/201710.250.000đComing soon...
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - StarterT2K-S1-170799Ba- Chủ Nhật18.00-20.0016/7/20179.500.000đComing soon...
Tiếng Anh trẻ em - MoverT2K-M1-170799Ba-Bảy18.00-20.0011/7/201710.250.000đComing soon...
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Đang cập nhật
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - Pre StarterT2K-Pre-Starters-170691Tư- Bảy18:30-20:30 và 09:00-11:0008/07/20179.000.000đComing soon...
Tiếng Anh trẻ em - MoverT2K-M1-170691Năm- Chủ nhật18:30-20:30 và 09:00-11:0016/07/201710.250.000đComing soon...