Lịch khai giảng các khóa học tại EQuest trong tháng 06 - 2017

Tiếng Anh học thuật

Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 5.5HN-SS-IE-5.5-1706312/4/618h30-20h3028/6/201713.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 7.5HN-SS-IE-7.5-1706312/4/618h30-20h3028/6/20178.800.000đNhận ưu đãi
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Luyện thi IELTS nền tảngHN-IE-F1-170699Ba- Nam18:30-20:3029/6/20176.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 6.5HN-IE-6.5-170699Ba-Sáu18.30-20.309/6/201715.800.000đNhận ưu đãi
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Luyện thi IELTS nền tảngHN-IE-F1-170471Hai-Bốn-Sáu18:30-20:302/6/20176.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS nền tảngHN-IE-F1-170671Ba-Năm18:30-20:3014/6/20176.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 5.5HN-IE-5.5-170671Hai-Bốn-Sáu18:30-20:3020/6/201713.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 6.5HN-IE-6.5-170671Ba-Năm-Bảy18:30-20:3026/6/201715.800.000đNhận ưu đãi
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 5.5HN-SS-IE-5.5-170691Ba-Năm-Bảy18:30-20:3020/6/201713.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 6.5HN-BC-IE-6.5-170691Hai-Ba-Bốn-Năm-Sáu08:30-11:30 và 14:00-17:0019/6/201715.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 7.5HN-SS-IE-7.5-170691Hai-Bốn-Sáu18:30-20:3026/6/20178.800.000đNhận ưu đãi

Tiếng Anh cho sinh viên và người đi làm

Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh nền tảng - SEC 1SEC-1-1706312/4/618h-20h23/6/20173.450.000đComing soon...
Tiếng Anh nền tảng - SEC 3SEC-3-1706313/518h-20h3022/6/20174.450.000đComing soon...
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh nền tảng - SEC 3SEC-3-170699Ba-Năm18:00-20:3020/6/20174.450.000đComing soon...
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Đang cập nhật
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh nền tảng - SEC 1SEC-1-170691Hai-Bốn-Sáu18:30-20:3030/06/20173.450.000đComing soon...
Tiếng Anh nền tảng - SEC 2SEC-2-170691Hai-Bốn-Sáu18:30-20:3019/06/20174.250.000đComing soon...
Tiếng Anh nền tảng - SEC 3SEC-3-170691Ba-Năm18:00-20:3015/6/20174.450.000đComing soon...
Luyện thi TOEIC đầu ra 650+TOEIC-SR-1-170691Ba-Năm18:30-20:3029/06/20173.550.000đComing soon...

Tiếng Anh cho thiếu niên

Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh học thuật Thiếu niên - Stage 1TEEN1-DS-S1-1706312/3/4/5/69h-11h29/6/20178.000.000đNhận ưu đãi
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh học thuật Thiếu niên - Stage 3TEEN- S3-170699Chủ nhật9.00-11.0011/6/20178.250.000đNhận ưu đãi
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh học thuật Thiếu niên - Stage 1TEEN1-DS-S1-170671Chủ nhật9.00-11.0020/6/20178.000.000đNhận ưu đãi
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh học thuật Thiếu niên - Stage 1TEEN1-S1-170691Hai-Bốn-Sáu9:00-11:0019/06/20178.000.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh học thuật Thiếu niên - Stage 6TEEN3-S6-170691Ba-Năm-Bảy9:00-11:0020/06/20179.850.000đNhận ưu đãi

Tiếng Anh cho trẻ em

Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - MoverT2K-DS-M-1-1705182/3/4/5/68h30-11h3015/610.250.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - Pre StarterT2K-DS-Pre Starters-1705312/3/4/5/68h30-11h3012/69.000.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - MoverT2K-DS-M-1-1705312/3/4/5/68h30-11h3015/610.250.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - MoverT2K-M3-170531Thứ 518h-20h22/610.250.000đNhận ưu đãi
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - StarterT2K-S1-170699Hai-Bốn6.30-8.3019/6/20179.500.000đNhận ưu đãi
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Đang cập nhật
Khóa họcMã lớpNgày họcGiờ họcNgày khai giảngHọc phí
Học phíĐăng ký ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - StarterT2K-S1-170691Hai-Ba-Bốn-Năm-Sáu08:30-11:3026/6/20179.500.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - MoverT2K-M1-170691Hai-Ba-Bốn-Năm-Sáu08:30-11:3028/06/201710.250.000đNhận ưu đãi