Lịch khai giảng các khóa học tại EQuest trong tháng 05 - 2017

Tiếng Anh học thuật

Khóa học Mã lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
Học phí Đăng ký ưu đãi
Luyện thi IELTS nền tảngHN-IE-F1-170431Hai-Bốn-Sáu18:30-20:3015/05/20176.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS nền tảngHN-IE-F1-170432Ba-Năm-Bảy18:00-20:0023/5/20176.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS nền tảngHN-IE-F1-170433Hai-Ba-Bốn-Năm-Sáu18:00-21:0026/5/20176.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 5.5HN-SS-IE-5.5-170431Hai-Bốn-Sáu18:30-20:3010/5/201713.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 5.5HN-SS-IE-5.5-170432Ba-Năm-Bảy18:30-20:3025/5/201713.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 5.5HN-SS-IE-5.5-170433Hai-Ba-Bốn-Năm-Sáu14:00-17:0016/5/201713.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 6.5HN-SS-IE-6.5-170431Ba-Năm-Bảy18:30-20:3016/05/201715.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 6.5HN-SS-IE-6.5-170432Hai-Ba-Bốn-Năm-Sáu8:30-11:3029/5/201715.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 7.5HN-SS-IE-7.5-170531Hai-Bốn-Sáu18:30-20:3022/5/20178.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi TOEFL iBT 85TOEFL-85-170531Ba-Năm-Bảy18:30-20:3016/5/201710.800.000đComing soon...
Khóa học Mã lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
Học phí Đăng ký ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 5.5HN-SS-IE-5.5-170599Ba-Năm-Chủ Nhật18.30-20.3016/5/201713.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 6.5HN-SS-IE-6.5-170599Ba-Sáu 18.30-20.3025/5/201715.800.000đNhận ưu đãi
Khóa học Mã lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
Học phí Đăng ký ưu đãi
Luyện thi IELTS nền tảngHN-IE-F1-170571Hai-Bốn-Sáu18h30-20h3022/5/20176.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 6.5HN-SS-IE-6.5-170571Hai-Bốn-Sáu18h30-20h3015/5/201715.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 7.5HN-SS-IE-7.5-170571Ba-Năm-Bảy18h-20h29/5/20178.800.000đNhận ưu đãi
Khóa học Mã lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
Học phí Đăng ký ưu đãi
Luyện thi IELTS nền tảngHN-IE- F1-170591Hai-Bốn-Sáu18:30-20:3030/05/20176.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 5.5HN-SS-IE-5.5-170591Hai-Bốn-Sáu18:30-20:3019/5/201713.800.000đNhận ưu đãi
Luyện thi IELTS đầu ra 6.5HN-SS-IE-6.5-170591Bốn-Chủ Nhật18:30-20:30 và 14:00-16:0017/05/201715.800.000đNhận ưu đãi

Tiếng Anh cho sinh viên và người đi làm

Khóa học Mã lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
Học phí Đăng ký ưu đãi
Tiếng Anh nền tảng - SEC 1SEC-1-170431Hai-Bốn-Sáu18:30-20:3017/5/20173.450.000Coming soon...
Tiếng Anh nền tảng - SEC 2SEC-2-170531Ba-Năm-Bảy18:30-20:3018/5/20174.250.000Coming soon...
Tiếng Anh nền tảng - SEC 3SEC-3-170431Bốn-Sáu18:00-20:3012/5/20174.450.000Coming soon...
Tiếng Anh nền tảng - SEC 3SEC-3-170531Ba-Năm-Bảy18:00-20:3030/5/20174.450.000Coming soon...
Khóa học Mã lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
Học phí Đăng ký ưu đãi
Tiếng Anh nền tảng - SEC 2SEC-2-170599Hai-Ba-Năm18:30-20:3019/5/20174.250.000Coming soon...
Tiếng Anh nền tảng - SEC 1SEC-1-170599Hai-Năm18:30-20:3015/5/20173.450.000Coming soon...
Khóa học Mã lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
Học phí Đăng ký ưu đãi
Tiếng Anh nền tảng - SEC 3SEC-3-170571Hai-Bốn-Sáu18h30-20h3030/5/20174.450.000Coming soon...
Tiếng Anh nền tảng - SEC 2SEC-2-170471Hai-Bốn-Sáu18h30-20h3015/5/20174.250.000Coming soon...
Tiếng Anh nền tảng - SEC 1SEC-1-170471Ba-Năm-Bảy18h30-20h3025/5/20173.450.000Coming soon...
Khóa học Mã lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
Học phí Đăng ký ưu đãi
Tiếng Anh nền tảng - SEC 1SEC-1-170591Hai-Bốn-Sáu18:30-20:3024/05/20173.450.000Coming soon...
Tiếng Anh nền tảng - SEC 2SEC-2-170591Hai-Bốn-Sáu18:30-20:3017/05/20174.250.000Coming soon...
Tiếng Anh nền tảng - SEC 3SEC-3-170591Ba-Năm 18:00-20:3025/05/20174.450.000Coming soon...

Tiếng Anh cho thiếu niên

Khóa học Mã lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
Học phí Đăng ký ưu đãi
Tiếng Anh học thuật Thiếu niên - Stage 2TEEN1-S2-170431Sáu18:00-20:0012/5/20178.150.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh học thuật Thiếu niên - Stage 4TEEN2-S4-170531Chủ Nhật9:00-11:0028/5/20179.250.000đNhận ưu đãi
Khóa học Mã lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
Học phí Đăng ký ưu đãi
Tiếng Anh học thuật Thiếu niên - Stage 1TEEN1-S1-170599Bốn-Sáu18.00-20.0026/5/20178.000.000đNhận ưu đãi
Khóa học Mã lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
Học phí Đăng ký ưu đãi
Tiếng Anh học thuật Thiếu niên - Stage 1TEEN1-S1-170572Chủ Nhật9h-11h10/5/20178.000.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh học thuật Thiếu niên - Stage 2TEEN1-S2-170572Chủ Nhật9h-11h26/5/20178.150.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh học thuật Thiếu niên - Stage 3TEEN2-S1-170572Bảy 9h-11h20/5/20178.250.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh học thuật Thiếu niên - Stage 4TEEN2-S2-170572Chủ Nhật8h30-10h3030/5/20179.250.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh học thuật Thiếu niên - Stage 5TEEN3-S1-170572Bảy9h-11h23/5/20179.550.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh học thuật Thiếu niên - Stage 6TEEN3-S2-170572Bảy8h30-10h-3025/5/20179.850.000đNhận ưu đãi
Khóa học Mã lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
Học phí Đăng ký ưu đãi
Tiếng Anh học thuật Thiếu niên - Stage 1TEEN1-S1-170591Chủ Nhật09:00-11:0014/05/20178.000.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh học thuật Thiếu niên - Stage 3TEEN2-S3-170591Bốn-Sáu08:00-10:0020/05/20178.250.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh học thuật Thiếu niên - Stage 2TEEN1-S2-170591Ba-Năm18:30-20:3023/05/20178.150.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh học thuật Thiếu niên - Stage 6TEEN3-S2-170591Bảy-Chủ Nhật08:00-10:0025/05/20179.850.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh học thuật Thiếu niên - Stage 8TEEN4-S2-170591Hai-Năm08:00-10:0028/05/201710.450.000đNhận ưu đãi

Tiếng Anh cho trẻ em

Khóa học Mã lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
Học phí Đăng ký ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - StarterT2K-S3-170431Sáu18:30-20:3012/05/20179.500.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - StarterT2K-S1-170531Bảy15:00-17:0027/5/20179.500.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - MoverT2K-M1-170531Chủ Nhật9:00-11:0014/5/201710.250.000đNhận ưu đãi
Khóa học Mã lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
Học phí Đăng ký ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - MoverT2K-M1-170599Hai-Bốn18:30-20:3016/5/201710.250.000đNhận ưu đãi
Khóa học Mã lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
Học phí Đăng ký ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - Pre StarterT2K-Pre-S1-170572Chủ Nhật9h-11h15/5/20179.000.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - MoverT2K-M1-170572Bảy8h30-10h3020/5/201710.250.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - Pre StarterT2K-Pre-S1-170573Bảy9h-11h25/5/20179.000.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - FlyerT2K-F1-170574Chủ Nhật8h30-10h3026/5/201710.750.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - KetT2K-K1-170572Chủ Nhật9h-11h30/5/201711.250.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - FlyerT2K-F1-170572Bảy9h-11h22/5/201710.750.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - FlyerT2K-F1-170573Chủ Nhật9h-11h24/5/201710.750.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - StarterT2K-S2-170572Chủ Nhật9h-11h25/5/20179.500.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - MoverT2K-M1-170573Chủ Nhật9h-11h28/5/201710.250.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - MoverT2K-M2-170572Bảy9h-11h25/5/201710.250.000đNhận ưu đãi
Khóa học Mã lớp Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Học phí
Học phí Đăng ký ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - MoverT2K-M2-170591Bảy08:30-10:3014/05/201710.250.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - Pre StarterT2K-Pre-S1-150591Bảy08:30-10:3020/05/20179.000.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - StarterT2K-S1-170591Chủ Nhật08:30-10:3021/05/20179.500.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - Pre StarterT2K-Pre-S1-150592Chủ Nhật08:30-10:3022/05/20179.000.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - FlyerT2K-F1-170591Bảy08:30-10:3024/05/201710.750.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - KetT2K-K1-170591Bảy08:30-10:3026/05/201711.250.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - StarterT2K-S1-170592Chủ Nhật08:30-10:3027/05/20179.500.000đNhận ưu đãi
Tiếng Anh trẻ em - MoverT2K-M1-170591Chủ Nhật08:30-10:3029/05/201710.250.000đNhận ưu đãi