[Đà Nẵng] Lịch khai giảng tháng 2/2017

  9 Tháng Hai, 2017

  EQuest Đà Nẵng khai giảng các lớp tháng 2/2017: Địa chỉ: 27B Nguyễn Tri Phương – Đà Nẵng
  Điện thoại: (0511) 730 5428
  Hotline: 093.533.0506

  Khóa học

  Cấp độ

  Mã lớp

  Ngày KG

  Ngày học

  Giờ học

  Địa điểm

  DIGITEENS

  A

  DGS-A1-1702

  24/02

  Bảy/Chủ nhật

  17:30-19:00

  27B Nguyễn Tri Phương

  B

  DGS-B1-1702

  22/02

  Hai/Sáu

  17:30-19:00

  27B Nguyễn Tri Phương

  C

  DGS-C2-1702

  11/02

  Bảy/ Chủ nhật

  19:30-21:00

  27B Nguyễn Tri Phương

  D

  DGS-D2-1702

  11/02

  Bảy/ Chủ nhật

  17:30-19:00
  09:30-11:00

  27B Nguyễn Tri Phương

  Khóa học

  Cấp độ

  Mã lớp

  Ngày KG

  Ngày học

  Giờ học

  Địa điểm

   

  FAE

  Intro

  FAE-Intro-170208

  10/02

  Hai/Tư/Sáu

  17:30-19:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  A

  FAE-A-170224

  24/02

  Hai/Tư/Sáu

  19:30-21:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  B

  FAE-B-170216

  16/02

  Ba/Năm/Bảy

  17:30-19:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  IEC

  1

  IEC-1-170225

  25/02

  Ba/Năm/Bảy

  19:30-21:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  4

  IEC-4-170213

  13/02

  Hai/Tư/Sáu

  19:30-21:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  Khóa học

  Cấp độ

  Mã lớp

  Ngày KG

  Ngày học

  Giờ học

  Địa điểm

  IELTS

  Pre-IELTS

  Pre-IELTS-170214

  14/02

  Ba/Năm/Bảy

  17:30-19:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  IELTS-B

  IELTS-B-170225

  25/02

  Ba/Năm/Bảy

  19:30-21:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  IE-5.5

  IELTS-5.5-170228

  28/02

  Ba/Năm/Bảy

  17:30-19:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  IELTS-6.5-170222

  22/02

  Hai/Tư/Sáu

  19:30-21:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  IE-6.5

  IELTS-6.5-170227

  27/02

  Hai/Tư/Sáu

  19:30-21:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  TOEIC

  TO-650+

  TOEIC-650-170224

  24/02

  Hai/Tư/Sáu

  17:30-19:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  SAT

  SAT A

  SAT-A-170220

  20/02

  Hai/Sáu

  17:30-21:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  GMAT

  GMAT

  GMAT-170218

  18/02

  Năm/Bảy

  17:30-21:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  GRE

  GRE

  GRE-170226

  26/02

  Bảy/Chủ nhật

  15:00-17:00

  27B Nguyễn Tri Phương

  Từ khóa:

  Tin tức nổi bật

  2 Tháng Sáu
  2 Tháng Năm
  11 Tháng Năm
  4 Tháng Tư
  19 Tháng Tư
  23 Tháng Năm
  30 Tháng Sáu