[Đà Nẵng] Lịch khai giảng tháng 12/2016

  8 Tháng Mười Hai, 2016

  EQuest Đà Nẵng khai giảng các lớp tháng 11/2016: Địa chỉ: 27B Nguyễn Tri Phương – Đà Nẵng
  Điện thoại: (0511) 730 5428
  Hotline: 093.533.0506

  Khóa học

  Cấp độ

  Mã lớp

  Ngày KG

  Ngày học

  Giờ học

  Địa điểm

  DIGIKIDS

  Starters

  STA1-1612

  17/12

  Bảy/Chủ nhật

  15:00-17:00

  27B Nguyễn Tri Phương

  Movers

  MOV3-1612

  11/12

  Bảy/Chủ nhật

  17:30-19:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  Khóa học

  Cấp độ

  Mã lớp

  Ngày KG

  Ngày học

  Giờ học

  Địa điểm

  DIGITEENS

  A

  DGS-A1-1612

  12/12

  Hai/Sáu

  17:30-19:00

  27B Nguyễn Tri Phương

  C

  DGS-C2-1612

  10/12

  Bảy/ Chủ nhật

  19:30-21:00

  27B Nguyễn Tri Phương

  D

  DGS-D2-1612

  17/12

  Bảy/ Chủ nhật

  17:30-19:00
  09:30-11:00

  27B Nguyễn Tri Phương

  Khóa học

  Cấp độ

  Mã lớp

  Ngày KG

  Ngày học

  Giờ học

  Địa điểm

   

  FAE

  Intro

  FAE-Intro-161215

  15/12

  Ba/Năm/Bảy

  19:30-21:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  B

  FAE-B-161223

  23/12

  Hai/Tư/Sáu

  17:30-19:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  C

  FAE-C-161205

  05/12

  Hai/Tư/Sáu

  17:30-19:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  IEC

  1

  IEC-1-161222

  22/12

  Ba/Năm/Bảy

  19:30-21:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  4

  IEC-4-161216

  16/12

  Hai/Tư/Sáu

  17:30-19:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  Khóa học

  Cấp độ

  Mã lớp

  Ngày KG

  Ngày học

  Giờ học

  Địa điểm

  IELTS

  Pre-IELTS

  Pre-IELTS-161221

  21/12

  Hai/Tư/Sáu

  19:30-21:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  IE-A

  IELTS-A-161230

  30/12

  Hai/Tư/Sáu

  17:30-19:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  IE-B

  IELTS-B-161215

  15/12

  Ba/Năm/Bảy

  19:30-21:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  IE-5.5

  IELTS-5.5-161221

  21/12

  Hai/Tư/Sáu

  19:30-21:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  IE-6.5

  IELTS-6.5-161228

  28/12

  Hai/Tư/Sáu

  17:30-19:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  TOEIC

  TO-650+

  TOEIC-650-161206

  06/12

  Ba/Năm/Bảy

  17:30-19:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  SAT

  SAT A

  SAT-A-161216

  16/12

  Tư/Sáu

  17:30-21:30

  27B Nguyễn Tri Phương

  GMAT

  GMAT

  GMAT-161222

  22/12

  Năm/Bảy

  17:30-21:30
  15:00-17:00

  27B Nguyễn Tri Phương

  Từ khóa:

  Tin tức nổi bật

  2 Tháng Sáu
  2 Tháng Năm
  11 Tháng Năm
  4 Tháng Tư
  19 Tháng Tư
  23 Tháng Năm
  30 Tháng Sáu