0982 881 588 infohn@equest.edu.vn Tư vấn khóa học
super_score_600

Chương trình chuyên biệt Super Score luyện thi IELTS và TOEFL iBt

Bạn mong muốn đạt điểm mục tiêu như mong muốn nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Chương trình Super Score sẽ giúp bạn lên lộ trình học cụ thể và rõ ràng nhằm đạt các mốc điểm bạn mong muốn trong kì thi TOEFL iBT/IELTS. Mục đích chương trình: Giúp học viên chinh phục[…]