0982 881 588 infohn@equest.edu.vn Tư vấn khóa học
tieng anh nen tang, tieng anh co ban

Khóa học Tiếng Anh nền tảng: SEC – Survival English Course

SEC tập trung vào các kỹ năng căn bản và thiết yếu như Phát âm, Nghe, Nói, Đọc , Viết hướng đến đối tượng người học bị mất gốc tiếng Anh, cần được rèn luyện một cách có bài bản và hệ thống. SEC trang bị cho người học kiến thức thiết thực và hữu[…]