facebook ad 1200x628

Cuộc thi được tổ chức với mục đích giúp các bạn học sinh – sinh viên có cơ hội làm quen với dạng đề thi IELTS, cũng như xác định trình độ Tiếng Anh của mình đang ở đâu, từ đó đưa ra lộ trình học tập phù hợp với bản thân. Các giải thưởng hấp dẫn từ Ban Tổ Chức cũng sẽ là nguồn động lực giúp các bạn có cơ hội nâng cao trình độ của bản thân và đạt được kết quả học tập mong muốn.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Bài test sẽ kéo dài tối đa 30 phút với tất cả là 23 câu hỏi bao gồm 13 câu cho phần đọc và 10 câu cho phần nghe. Các thi sinh lưu ý chuẩn bị tai nghe trước khi bắt đầu làm bài. Mỗi thí sinh chỉ được làm bài thi 1 lần duy nhất

Cuộc thi sẽ diễn ra từ 04/03/2017 đến 14/03/2017. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 16/03/2017

Thời gian còn lại
0 : 0 : 0 : 0
NGÀY GIỜ PHÚT GIÂY