Học viên lớp IE B34

30 Tháng Sáu, 2015
     Cảm nhận học viên 38 Lượt xem

No where others can provide me so valuable lessons as EQuest

dsc02206

Nguyễn Hằng Anh: My English skills improved a lot throughout the course, especially: Reading and Writing task 2. I like the Reading teacher a lot, she is very funny and willing to help me anything, anytime. I think EQuest need more teacher like her.

Trần Anh Vũ: No where others can provide me so valuable lessons as EQuest. If I had a second chance, I would surely continue studying at EQuest again!

Lecturer Lê Phương Nam – Hanoi University of Argriculture- Class: PreTOEFL-IE A- IE B: Ngày đầu tiên, tôi đi đến EQ khi vốn tiếng Anh hầu như không có gì. Sau khi làm bài thi đầu vào TOEFL, tôi đủ điểm học Pre-TOEFL. Sau đó, tôi tham gia học ở trình độ cao hơn bên IELTS. Cảm ơn EQ đã đào tạo cho tôi được điểm IELTS như tôi mong đợi. Hiện nay, tôi vẫn tiếp tục học ở EQ để đạt điểm IELTS cao hơn nhằm phục vụ cho nghề giáo viên của tôi.

Tin tức nổi bật

2 Tháng Sáu
16 Tháng Ba
2 Tháng Ba
30 Tháng Sáu
6 Tháng Ba
24 Tháng Ba
6 Tháng Một