Học viên lớp IE B34


No where others can provide me so valuable lessons as EQuest

dsc02206

Nguyễn Hằng Anh: My English skills improved a lot throughtut the course, especially: Reading and Writing task 2. I like the Reading teacher a lot, she is very funny and willing to help me anything, anytime. I think EQuest need more teacher like her.

Trần Anh Vũ: No where others can provide me so valuable lessons as EQuest. If I had a second chance, I would surely continue studying at EQuest again!

Lecturer Lê Phương Nam – Hanoi University of Argriculture- Class: PreTOEFL-IE A- IE B: Ngày đầu tiên, tôi đi đến EQ khi vốn tiếng Anh hầu như không có gì. Sau khi làm bài thi đầu vào TOEFL, tôi đủ điểm học Pre-TOEFL. Sau đó, tôi tham gia học ở trình độ cao hơn bên IELTS. Cảm ơn EQ đã đào tạo cho tôi được điểm IELTS như tôi mong đợi. Hiện nay, tôi vẫn tiếp tục học ở EQ để đạt điểm IELTS cao hơn nhằm phục vụ cho nghề giáo viên của tôi.