Các giảng viên tại EQuest đều là những người có giàu kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế. Các giảng viên đều được đào tạo bài bản trong lĩnh vực sư phạm và luyện thi nhằm đảm bảo chất lượng dạy học. Để có thể tham gia giảng dạy tại EQuest, Đội ngũ giáo viên đã phải vượt qua được chương trình huấn luyện đào tạo khắt khe. Nhiều giảng viên đã đạt được thành tích cao trong bài thi.